Навигация

Човешки ресурси

Човешки ресурси

ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МВР

Утвърден със заповед с УРИ:8121з-348-25.07.2014 г. на Министъра на вътрешните работи

 

КОНКУРС

за назначаване на държавна служба в МВР с УРИ: 8121К-501-12.02.2016 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

УРИ: 8121р-402-07.01.2016 г. - конкурс за вакантни длъжности в отдел "Психологично осигуряване на структури на МВР" при "Институт по психология"-МВР

 

ОБЯВА

за процедура за избор на кандидати за заемане на вакантна длъжност ЛРТП с УРИ: 366000-24730-03.12.2015 г.

 

КОНКУРС

за назначаване на държавна служба в МВР с УРИ: 8121К-3754-27.10.2015 г.

 

КОНКУРС

за назначаване на държавна служба в МВР с УРИ: 8121К-4033-04.11.2015 г.

 

ОБЯВА

за процедура за избор на кандидати за заемане на вакантни длъжности ЛРТП с УРИ: 366р-18460-28.10.2015 г.

 

КОНКУРС

за назначаване на държавна служба в МВР с УРИ: 8121К-2713-07.08.2015 г.

 

КОНКУРС

за назначаване на държавна служба в МВР с УРИ: 8121К-2372-16.07.2015 г.

 

КОНКУРС

за назначаване на държавна служба в МВР с УРИ:8121К-685-10.03.2015 г.

 

КОНКУРС

за назначаване на държавна служба в МВР с УРИ:8121К-2425-28.10.2014 г.

 

КОНКУРС

за постъпване на държавна служба в МВР

 

Обява

за процедура за избор на кандидати за заемане на вакантни длъжности ЛРТП

 

Обявяване на конкурс

за постъпване на държавна служба в ОДМВР В.Търново за вакантна длъжност от категория Г - инспектор

 

НАРЕДБА Iз-849 от 17.04.2014 г.

за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на МВР за учебната 2014/2015 година

 

ОБЯВА

за процедура за избор на кандидати за заемане на вакантни длъжности ЛРТП

 

Н А Р Е Д Б А

за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи за учебната 2013/2014 година

 

КОНКУРС

за постъпване на държавна служба в МВР