Навигация

Човешки ресурси

Човешки ресурси

ОБЯВА

за процедура за избор на кандидати за заемане на вакантни длъжности ЛРТП

 

Н А Р Е Д Б А

за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи за учебната 2013/2014 година

 

КОНКУРС

за постъпване на държавна служба в МВР