Навигация

Човешки ресурси

Човешки ресурси

НАРЕДБА 8121з-534-03.04.2017 г.

за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на МВР за учебната 2017 / 2018 година

 

ОБЯВА

за процедура за избор на кандидати за заемане на длъжност ЛРТП с УРИ: 366р-5834-29.03.2017 г.

 

КОНКУРС

за назначаване на държавна служба в МВР с УРИ: 8121К-3330-14.03.2017 г.

 

КОНКУРС

за назначаване на държавна служба в МВР с УРИ: 8121К-3328-14.03.2017 г.

 

ОБЯВА

за процедура за избор на кандидати за заемание на 14 вакантни длъжности (ЛРТП) с УРИ: 366р-1289-20.01.2017 г.

 

КОНКУРС

за назначаване на държавна служба в МВР с УРИ: 8121К-3365-30.08.2016 г.

 

КОНКУРС

за назначаване на държавна служба в МВР с УРИ: 8121К-2733-14.07.2016 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

за конркурс за длъжността Началник на сектор КАО към ОД на МВР - Велико Търново с УРИ: 366000-12659-20.06.2016 г.

 

ОБЯВА

за процедура за избор на кандидати за заемане на вакантни длъжности (ЛРТП) с УРИ: 366р-10402-07.06.2016 г.

 

КОНКУРС

за назначаване на държавна служба в МВР с УРИ: 8121К-2087-01.06.2016 г.

 

ОБЯВА

за процедура за избор на кандидати за заемане на 6 вакантни длъжности (ЛРТП) с УРИ: 366р-9860-31.05.2016 г.

 

КОНКУРС

за назначаване на държавна служба в МВР с УРИ: 8121К-501-12.02.2016 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

УРИ: 8121р-402-07.01.2016 г. - конкурс за вакантни длъжности в отдел "Психологично осигуряване на структури на МВР" при "Институт по психология"-МВР