Навигация

Човешки ресурси

Човешки ресурси

НАРЕДБА 8121з-534-03.04.2017 г.

за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на МВР за учебната 2017 / 2018 година

 

ОБЯВА

за процедура за избор на кандидати за заемане на длъжност ЛРТП с УРИ: 366р-5834-29.03.2017 г.

 

КОНКУРС

за назначаване на държавна служба в МВР с УРИ: 8121К-3330-14.03.2017 г.

 

КОНКУРС

за назначаване на държавна служба в МВР с УРИ: 8121К-3328-14.03.2017 г.