Навигация

Пътна полиция

Регистрация и промяна в регистрацията на МПС

Уредено в Наредба № I-45 / 24.03.2000 г., издадена от Министъра на вътрешните работи.

 

Първоначална регистрация на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях:

Чл. 12 - Чл. 13

 

Промени в регистрацията на моторните превозни средства и ремаркетата,теглени от тях

Чл. 14  -  Чл. 17

 

Прекратяване регистрацията на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях

Чл. 18  -  Чл. 21

 

Временно пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях

Чл. 39  Чл. 45